“SEE Network of Associations of Mediators” – Zagreb , 2017 – Day 1

Consiliul de Mediere este reprezentat la cea de-a doua ediție a “SEE Network of Associations of Mediators”

Consiliul de Mediere a răspuns afirmativ invitației de a lua parte  la cea de-a doua ediție a “SEE Network of Associations of Mediators”, eveniment organizat de Consiliul Regional de Cooperare (RCC) în perioada 24-25 octombrie 2017în capitala Croației, ZagrebConsiliul de Mediere este reprezentat de doamnele Gabriela Ichim și Anca Iacob, membre în Comisia Permanentă a CdM.

La eveniment participă reprezentanți ai 11 state, respectiv: Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Grecia, Kosovo, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Macedonia și Turcia. Din delegațiile statelor enumerate fac parte reprezentanți ai Consiliilor de Mediere și ai altor organisme similare, ai Ministerelor de Justiție, Ministerelor de Comerț și Industrie, ai comisiilor de mediere din cadrul Ministerelor de Justiție, procuraturii, Curților de Apel, Curților Supreme de Justiție. Și de această dată, Ministerul Justiției din România nu este  reprezentat la eveniment.

Scopul evenimentului este  acela de a fi realizat un schimb de experiențe între statele participante privitor la stadiul implementării procedurii de mediere,  precum și menținerea funcționării unei rețele de colaborare a statelor din regiunea de S-E a Europei.

În prima zi a evenimentului, reprezentantele Consiliului de Mediere din România au făcut propuneri pentru intensificarea eforturilor de a încuraja folosirea procedurii medierii – conform prevederilor punctului 11 din concluziile Rezoluției Parlamentului European din 12 septembrie 2017, care necesită  implicarea și colaborarea cu Ministerul  Justiției.

După prima zi de conferință s-au desprins următoarele concluzii principale:

1. s-a evidențiat necesitatea cooperării eficiente dintre instituțiile statului în vederea implementării medierii prin amendarea legilor existente,  în sensul introducerii obligativității procedurii de mediere, având exemplul Turciei – care de la începutul anului 2018 va avea medierea ca procedura prealabilă obligatorie în litigiile de muncă;

2. se impune promovarea medierii de către organismele statului, care au decis ca toate conflictele în care este implicat statul sa fie soluționate pe calea medierii;

3. se manifestă o preocupare tot mai intensă cu privire la creșterea calității serviciului de mediere și, implicit, a formarii profesionale continue a mediatorilor.

Preluare http://www.cmediere.ro/page/1951/consiliul-de-mediere-este-reprezentat-la-cea-de-a-doua-editie-a-see-network-of-associations-of-mediators

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>