Proiectul de raport din data de 07.03.2017, referitor la punerea in aplicare a Directivei 2008/52/CE privind medierea in materie civila si comerciala, preciza in concluziile principale

Proiectul de raport din data de 07.03.2017, referitor la punerea in aplicare a Directivei 2008/52/CE privind medierea in materie civila si comerciala, preciza in concluziile principale, urmatoarele aspecte:

= constanta că multe state membre oferă stimulente financiare pentru ca părțile să recurgă la mediere, sub forma reducerii costurilor, oferirii de asistență juridică sau a impunerii unor sancțiuni pentru refuzul nejustificat de a lua în considerare medierea; observă că REZULTATELE obținute în aceste țări demonstrează că MEDIEREA POATE OFERI O SOLUTIONARE EXTRAJUDICIARA RENTABILA ECONOMIC SI RAPIDA A LITIGIILOR, PRIN PROCESE ADAPTATE LA NEVOILE PARTILOR;

= subliniază că, în pofida caracterului facultativ al medierii, trebuie luate MASURI SUPLIMENTARE pentru a asigura CARACTERUL EXECUTORIU AL ACORDURILOR MEDIATE într-un mod rapid și abordabil, respectând întru totul drepturile fundamentale, dreptul Uniunii și legislațiile naționale.

 

http://www.cmediere.ro/page/1783/proiect-de-raport

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>