Pensie de întreținere

Obligaţia de întreţinere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi a cheltuielilor pentru educare, învaţătură şi pregatire profesională

Dacă obligaţia de întreţinere nu se execută de buna voie, în natură, instanţa dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreţinere, stabilită în bani.

Pensia de întreţinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar celui care datorează întreţinere.

Pensia de întreţinere se plăteşte în rate periodice, la termenele convenite de părţi, consemnate în acordul de mediere încheiat de părinţi sau în lipsa înţelegerii lor, la cele stabilite prin hotărâre judecătorească.

Potrivit Codului Civil, întreţinerea se stabileşte astfel:

  • până la 1/4  din venitul lunar net pentru 1 copil
  • până la 1/3  din venitul lunar net pentru 2 copii
  • până la 1/2  din venitul lunar net pentru 3 sau mai mulţi copii

Părţile pot conveni ca întreţinerea să se execute prin plata anticipată a unei sume globale care sa acopere nevoile de întreţinere a celui îndreptăţit pe o perioada mai îndelungată sau pe întreaga perioadă în care se datorează întreţinerea, în masura în care debitorul întreţinerii are mijloacele necesare acoperirii acestei obligaţii.

După împlinirea vârstei de 18 ani, la cererea tânărului care a dobândit deplina capacitate de exerciţiu, dacă îşi continua studiile o singură dată, în fiecare formă de învăţământ de zi, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.

 

Legislaţie

  • Cod Civil art. 513-534
  • Legea nr. 272/2004 – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,  cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea 192/2006 – privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare

 

CALCULATOR PENSIE DE ÎNTREŢINERE  (aflat pe site-ul  www.legeaz.net )

https://legeaz.net/utile/calcul-pensie-intretinere-minor?fbclid=IwAR2bLV0ie_s-m9oWpg8KIlPRHVG9yNCpaMWESUnS7xqY7n-t3y4V6BkUx9k