Partaje

Dreptul de proprietate asupra bunurilor comune aparţine concomitent mai multor persoane. Fiecare dintre aceştia pot cere încetarea coproprietăţii, oricând, în afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic sau hotărâre judecătorească.

Partajul poate fi făcut prin bună învoială, partajul voluntar ori prin hotărâre judecătorească – partaj judecătoresc. În cazul proprietăţii periodice şi în unele cazuri de coproprietate forţată, partajul este posibil numai prin bună învoială.

Aşadar legislaţia permite, recomandă şi uneori impune coproprietarilor să decidă cum să-şi împartă bunul comun. Pot decide partajarea bunului potrivit cotelor de proprietate deţinute, îşi pot stabili părţile pe care le vor lua în proprietate individual sau atribuirea întregului bun unei singure persoane în schimbul unei sulte sau cu titlu gratuit.

Prin mediere se pot soluționa conflicte ce au ca obiect:

  • partaje voluntare – https://mediere-formaremediatori.ro/medierea-in-cauze-civile/partaj-voluntar/
  • partaje moștenire – https://mediere-formaremediatori.ro/medierea-in-cauze-civile/partaj-mosteniri/
  • partaj de ascendent – https://mediere-formaremediatori.ro/partaj-de-ascendent/

 

Procedura medierii online

Şedinţa de mediere desfăşurată online, presupune că părțile participante şi mediatorul vor comunica prin intermediul tehnologiei (calculator, telefon, tableta etc), parcurgând toţi paşii unei proceduri tipice de mediere, până când se ajunge la o rezoluție reciproc acceptabilă.
Procedura medierii online economiseşte timp şi este mai convenabilă pentru ambele părţi, în special în cazul în care există un factor de distanţă geografică, dacă părţile sunt ocupate sau există alte bariere directe.

Procedura online – elimină potenţialul disconfort prezent în întâlnirile faţă în faţă şi înlătură presiunea luării unor decizii într-o asemenea întâlnire.

Participanţii la ședința de mediere online, trebuie să instaleze pe computer sau pe telefonul mobil, programul „ZOOM”. După instalarea programului, la ora convenită de comun acord, se va accesa un link care va fi primit pe adresa de mail.

Descarcă Zoom