Partaj de ascendent

Partajul de ascendent este actul juridic între vii (donație) sau pentru cauză de moarte (testament) prin care un părinte sau bunic împarte toate sau parte din bunurile sale între eventualii săi copii sau nepoți. Astfel, în loca ca moștenirea să se transmită succesorilor în stare de indiviziune, trece asupra lor împărțită, iar împărțeala este rezultatul voinței părintelui și nu a copilului.

Partajul poate avea ca obiect numai bunuri care aparțin în mod exclusiv părintelui dispunător.

Partajul de ascendent făcut prin donație nu poate avea ca obiect decât bunurile prezente ale părintelui, nu și cele viitoare.

Partajul de ascendent trebuie să fie efectiv, adică să se materializeze în formarea de loturi de bunuri în natură cuvenite copiilor.

Acesta trebuie să cuprindă sub sancțiunea nulității absolute pe toți copiii care îndeplinesc condițiile pentru a veni la moștenire.