Noul regulament de ordine interioara al instantelor judecatoresti

Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicitatii, marti 22 decembrie 2015, regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat de Plenul CSM prin Hotararea nr. 1375 din 17 decembrie 2015.

Potrivit art. II al Hotararii CSM, la data intrarii in vigoare a acesteia, se abroga Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 privind aprobarea ROIIJ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

http://juri.ro/csm-noul-regulament-de-ordine-interioara-al-instantelor-judecatoresti-roiij

Articol preluat de pe portalul de jurisprudenta „Lumea juridica” 

Evidentiez cateva articole, cuprinse in noul regulament de ordine interioara a instantelor de judecata, importante si pentru mediatori: 

Art.7-(r) asigură, în condiţiile legii, colaborarea instanţelor din circumscripţia curţii de apel cu parchetele de pe lângă acestea, organele de poliţie, organizaţiile profesionale ale avocaţilor, notarilor publici, consilierilor juridici, executorilor judecătoreşti, mediatorilor, experţilor şi interpreţilor, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii;

Art. 88 (6) Serviciul de registratură primeşte şi înregistrează contractele de mediere şi respectiv acordurile de mediere şi ia măsuri pentru a fi înmânate de îndată completului învestit cu soluţionarea cauzei, în vederea suspendării, respectiv, a repunerii pe rol a cauzei.

Art. 111 (5) Repunerea pe rol a cauzei după suspendare, pentru continuarea judecăţii, pentru perimare sau pentru pronunţarea hotărârii ca urmare a încheierii acordului de mediere, se va realiza de completul iniţial învestit cu soluţionarea cauzei, chiar dacă între timp şi-a schimbat compunerea.

Art. 113–(1) Pe perioada vacanţei judecătoreşti se pot forma complete separate, pentrua se asigura soluţionarea cauzelor urgente, precum şi a celor în care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>