Norma nr 18/2017 (Monitorul Oficial al României nr. 555/13 iulie 2017)

Astăzi 01 august 2017, intră în vigoare Norma nr 18/2017 (Monitorul Oficial al României nr. 555/13 iulie 2017), având ca emitent Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), data de 1 august 2017 va reprezenta momentul de la care petițiile referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și a brokerilor de asigurare, a căror rezolvare nu ține în mod exclusiv de legislația din domeniul asigurărilor, își vor găsi soluționarea prin intermediul mijloacelor alternative de soluționare a litigiilor, textul de lege evidențiind, în acest sens, medierea.

De asemenea, norma instituie și dispoziția conform căreia informațiile despre modalitățile de soluționare amiabilă a petițiilor, precum și informațiile referitoare la adresa de e-mail și numărul de telefon la care se pot solicita informații despre stadiul rezolvării petițiilor vor fi accesibile publicului la sediul și pe site-ul societăților de asigurare și reasigurare sau la sediul și pe site-ul brokerilor.

Soluționarea pe cale amiabilă, prin intermediul medierii, a disputelor dintre societăți, brokeri și asigurați, contractanți, beneficiari, persoane prejudiciate sau reprezentanții acestora se realizează la solicitarea uneia dintre părți, nelimitându-se dreptul părților de a se adresa instanțelor de judecată abilitate.

Consiliul de Mediere prin membrii săi în mod constant militează ca medierea, procedură alternativă de soluționare a disputelor, să reprezinte calea firească prin care cetățenii să încerce să își soluționeze problemele.

Mugur Bogdan MITROI
Președinte Consiliul de Mediere

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>