Mosteniri

 

La dispariţia unei persoane din această lume, tot patrimoniul său rămâne, dacă nu a stabilit prin testament în timpul vieţii, către moştenitorii acestuia.

Moştenitorii sunt rude până în gradul IV cu defunctul sau afin al acestuia şi vor dobândi o cotă indiviză prevăzută de lege, din universalitatea bunurilor aparţinând defunctului.

De cele mai multe ori, având un istoric comun, moştenitorii vor intra în conflicte şi dezbateri în contradictoriu pentru împărţirea efectivă a bunurilor, contestând uneori cota legală invocând evenimente petrecute de-a lungul timpului în familie. Partajul unei moşteniri în instanţa de judecată îi va pune în poziţii antagonice pe moştenitori şi va crea sentimente de furie, dispreţ, ură etc.

În cadrul şedinţei de mediere, împărţirea bunurilor moştenite de la o rudă comună decedată, potrivit voinţei moştenitorilor, va menţine familia unită. Se va ajunge la o înţelegere cu privire la bunurile ce fac parte din masa succesorală, care se va consemna într-un acord de mediere, a cărei legalitate va fi verificată de instanţa de judecată.

Potrivit legii, moştenitorii unui defunct sunt:

  • Soţul supravieţuitor
  • Descendenţii (copiii defunctului, copiii copiilor acestora ş.a.m.d., fără limitare cu privire la gradul de rudenie)
  • Ascendenţii (părinţii, bunicii ş.a.m.d.)
  • Colateralii (fraţi, surori, unchi, veri primari etc)

Cota fiecărui moştenitor este stabilită de legiuitor, iar aceştia vor intra în negocierea pentru împărţirea moştenirii având cunoştinţă de ceea ce li se cuvine.

Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană dispune pentru timpul când nu va mai fi în viaţă. Acesta poate fi olograf, adică scris în întregime datat şi semnat de mâna testatorului, ori authentic, adică autentificat de un notar public sau de o altă persoană investită cu autoritate publică de către stat.

Aşadar, orice neînţelegere între moştenitori privind împărţirea bunurilor succesorale se poate soluţiona prin mediere, beneficiind de avantajele acestei proceduri:

  • Costuri reduse
  • Timp mai scurt de rezolvare a unei probleme şi înlăturare a unei situaţii stresante
  • Recâştigarea şi consolidarea relaţiilor de familie
  • Libertatea de a decide pentru tine, potrivit intereselor personale şi implicit ale familiei