Medierea în materia protecției consumatorilor 

Potrivit Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, pot face obiect al medierii conflictele din domeniu protecției consumatorilor, astfel:

  • consumatorul invocă existența unui prejudiciu ca urmare a achiziționării unui produs sau a unui serviciu defectuos;
  • nerespectarea clauzele contractuale ori garanțiilor acordate
  • existenței unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate intre consumatori și operatorii economici
  • încalcarea altor drepturi prevăzute în legislația națională sau a Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorului

Medierea, ca procedură de soluționare a conflictelor între consumator și comerciant sau producător, este în avantajul ambilor, având posibilitatea ca în condiții de totală confidențialitate de a își prezenta argumentele ce le susțin punctele de vedere. Se va evita astfel, o mediatizare scăpată de sub control ce ar putea afecta imaginea profesionistului iar consumatorul își va rezolva problema rapid, cu costuri diminuate.

Concretizarea înțelegerii acestora este transpusa întru-un acord de mediere, care va fi pus în aplicare imediat, prin voința părților.