Medierea în litigiile dintre profesioniști

Societatea în pandemie și post pandemie trece printr-o criza economică fără precedent, potrivit specialiștilor. Activitățile comerciale sunt reglementate între părți prin contracte, adică drepturi și obligații între părțile contractante, iar nerespectarea acestora, din motive indepedente sau nu de voința acestora, constituie premisele unor viitoare litigii în instanța de judecată.

În acest context, se va crea o altă normalitate la care va trebui să ne adaptăm cu toții, în care majoritatea profesioniștilor vor lupta pentru supraviețuire.

Așadar, profesioniștii au nevoie de soluții rapide de soluționare a disputelor intervenite,  mai puțin costisitoare și cu modalități de rezolvare inedite.

Medierea constituie o soluție pentru disputele între profesioniști?

Medierea este negocierea între părțile aflate într-un conflict sau litigiu, cu ajutorul unei terțe persoane neutre, mediatorul, care va sprijini părțile să decidă potrivit nevoilor acestora. Mediatorul, coordonează întâlnirea între părți și avocații lor și facilitează discuțiile de soluționare, în condiții de confidențialitate.

Întâlnirea pentru mediere se poate realiza și online, îndepărtând astfel barierele de distanță și timp pentru realizarea acesteia. Astfel, că fiecare participant se poate conecta cu ajutorul unui telefon, tableta sau laptop, în aceleași condiții de confidențialitate cu reduceri considerabile de timp și financiare.

Medierea prezintă câteva avantaje demne de luat în calcul de către mediul de afaceri:

  • costuri reduse
  • rapiditate
  • flexibilitate
  • confidențialitate
  • putere de decizie
  • libertate de acțiune

Ce dispute ar trebui să fie mediate?

Părțile pot conveni rezolvarea prin mediere a oricărei dispute apărute în relația comercială, înainte de a formula o acțiune în instanță.

Ca urmare a parcurgerii ședinței de mediere, părțile și avocații acestora vor cunoaște punctele forte și limitările cazului lor, astfel vor lua cea mai buna decizie pentru firma pe care o reprezintă.

Cum se desfășoară pregătirea și ședința de mediere?

Mediatorul se va întâlni în prealabil, separat cu fiecare parte și avocatul acesteia, pentru a avea discuții preliminare. De asemenea, avocatul și clientul său, se vor întâlni pentru a decide gama de propuneri necesare pentru a evalua cea mai bună alternativă pentru un acord negociat.

Ședința de mediere, va începe cu o întâlnire comună a părților, în biroul mediatorului sau online, în care se vor contura elementele de bază ale speței în discuție. Mediatorul va urmări direcția argumentării părților și va aplica diverse tehnici pentru evitarea impasului intervenit, decizând și necesitatea unor întâlniri separate cu fiecare parte și avocatul acesteia.

După obținerea consensului între părți, avocații vor participa la întocmirea înscrisului care cuprinde înțelegerea clienților pe care îi reprezintă.

Acordul de mediere, verificat și atestat de către avocat sau de către notarul public, este TITLU EXECUTORIU. – Potrivit alineatului (3) al art. 58 – Acordul de Mediere verificat şi atestat de către avocaţii părţilor, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor, este titlu executoriu.

Concluzie

În vederea stingerii litigiilor privitoare la raporturile comerciale dintre profesioniști, prin procedura medierii poate fi dobândit rapid un înscris – titlu executoriu, a cărui punere în executare este certă și de scurtă durată.

Beneficiile apelării la mediere, ca soluție simplificată față de un proces în instanță, presupune costuri semnificativ mai mici, pe lângă faptul că nu mai este nevoie de alocarea bugetară a sumelor pentru o eventuală pierdere a procesului pe rol.

Mediatorul este caracterizat printr-o bună reputație, putere mare de concentrare, răbdare și perseverență, care va iniția legătura cu avocații părților înainte de a începe orice fel de discuții separate sau comune.