Medierea în cauze penale

Medierea se aplică și în cauzele penale, atât în latură penală, cât și în latură civilă.

În latură penală penală, medierea se aplică în cauzele privind infracțiuni pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea înlătură raspunderea penală:

— Lovirea sau alte violențe – art. 193
— Vătămarea corporală din culpă – art. 196
— Amenințarea – art. 206
— Hărțuirea – art. 208
— Violul – art. 218 alin. 1 și 2
— Agresiunea sexuală – art. 219 alin. 1
— Hărțuirea sexuală – art. 223
— Violarea de domiciliu – art. 224
— Violarea sediului profesional – art. 225
–Violarea vieții private – art. 226
— Divulgarea secretului profesional – art. 227
— Furtul – art. 228
— Furtul în scop de folosință – art. 230
— Abuzul de încredere – art. 238
— Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor – art. 239
— Bancruta simpla – art. 240
— Bancruta frauduloasă – art. 241
— Gestiunea frauduloasă – art. 242
— Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor – art.243
— Înșelăciune – art. 244
— Înșelăciune privind asigurările – art. 245
— Distrugerea – art. 253 alin. 1 si alin. 2
— Tulburarea de posesie – art. 256
— Asistenta și reprezentarea neloială – art. 284
— Violarea secretului corespondenței – art. 302 alin. 1
— Abandonul de familie – art. 378
— Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorilor – art. 379
— Împiedicarea exercitării libertății religioase – art. 381

Încheierea unui acord de mediere pentru faptele enunțate anterior, constituie o cauză sui-generis care inlătură raspunderea penală și poate interveni până la citirea actului de sesizare a instanței.

Prin mediere, victima își va recupera paguba produsă prin savârșirea faptei, iar făptuitorul se va implica în îndreptarea consecințelor negative ale acțiunii sale, aflând direct sau indirect de urmările emoționale și materiale ale acesteia.

 

 

 

Ședințele de mediere se pot desfășura în întâlniri comune sau întâlniri separate, astfel încât victima să nu fie în contact cu făptuitorul.

Cheltuielile judiciare avansate de stat în caz de încetare a procesului penal, potrivit Cod Proc. Penală, sunt suportate de “partea prevăzută în acordul de mediere, în cazul în care a intervenit medierea penală”.

Onorariul mediatorului se stabileste in functie de complexitatea cazului. Acesta va include şi deplasarea la domiciliu parte sau la locul de arest al uneia dintre părţi.