Medierea in cauze de familie

Art. 64 alin (2) din Legea medierii (192/2006) – Înțelegerea soților cu privire la desfacerea căsătoriei și la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului se depune de către părți la instanța competentă să pronunțe divorțul.

Art. 916 alin. (4) din Cod procedura civilă – La cererea de divorț se poate alătura, după caz, înțelegerea soților rezultată din mediere cu privire la desfacerea căsătoriei și, după caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului.

           Pot fi rezolvate prin mediere neînțelegerile dintre soți privitoare la:

  • continuarea căsătoriei
  • partajul de bunuri comune
  • exercitiul drepturilor parintești
  • stabilirea domiciliului copiilor
  • contribuția părinților la întreținerea copiilor
  • orice alte neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii

 

Procedura medierii online

Şedinţa de mediere desfăşurată online, presupune că părțile participante şi mediatorul vor comunica prin intermediul tehnologiei (calculator, telefon, tableta etc), parcurgând toţi paşii unei proceduri tipice de mediere, până când se ajunge la o rezoluție reciproc acceptabilă.
Procedura medierii online economiseşte timp şi este mai convenabilă pentru ambele părţi, în special în cazul în care există un factor de distanţa geografică, dacă părţile sunt ocupate sau există alte bariere directe.

Procedura online – elimină potenţialul disconfort prezent în întâlnirile faţă în faţă şi înlătură presiunea luării unor decizii într-o asemenea întâlnire.

Participanţii la ședința de mediere online, trebuie să instaleze pe computer sau pe telefonul mobil, programul „ZOOM”. După instalarea programului, la ora convenită de comun acord, se va accesa un link care va fi primit pe adresa de mail.

Descarcă Zoom