Partaj voluntar

 

Dreptul de proprietate asupra bunurilor comune aparţine concomitent mai multor persoane. Fiecare dintre aceştia pot cere încetarea coproprietăţii, oricând, în afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic sau hotărâre judecătorească.

Partajul poate fi făcut prin bună învoială, partajul voluntar ori prin hotărâre judecătorească – partaj judecătoresc. În cazul proprietăţii periodice şi în unele cazuri de coproprietate forţată, partajul este posibil numai prin bună învoială.

Aşadar legislaţia permite, recomandă şi uneori impune coproprietarilor să decidă cum să-şi împartă bunul comun. Pot decide partajarea bunului potrivit cotelor de proprietate deţinute, îşi pot stabili părţile pe care le vor lua în proprietate individual sau atribuirea întregului bun unei singure persoane în schimbul unei sulte sau cu titlu gratuit.

În sedinţa de mediere, copartajanţii împreună cu mediatorul stabilesc limitele proprietăţilor fiecăruia, potrivit cotelor ce li se cuvin, a nevoilor acestora sau voinţei lor.

În biroul mediatorului au loc discuţii, argumente, contraargumente, pentru ca o neînţelegere între copartajanţi să fie transformată în colaborare pentru îndeplinirea unui scop comun. Din diferite motive obiective ori subiective, a unui istoric familial sau pur și simplu a unui context nefavorabil, existența animozităților între coproprietari pot împiedica bunul mers al funcționării relației dintre aceștia.

Intervenția unui mediator, ca terț specializat în soluționarea conflictelor, neutru și imparțial, va conduce la modificarea percepțiilor inițiale și va determina părțile să se concentreze pe scopul principal și comun al acestora.

În urma procedurii de mediere, părțile vor ajunge la consens dar vor păstra relațiile de familie, de prietenie sau de bună vecinătate între aceștia, înlăturând din viața lor balastul emoțional la care au fost supuși în perioada discuțiilor în contradictoriu.

Așadar, fiecare coproprietar va deveni proprietar exclusiv al bunurilor sau sumelor de bani, de la data încheierii actului de partaj voluntar sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

În cazul imobilelor, efectele partajului se produc numai dacă acordul de mediere pentru partaj va fi transpus într-un act autentic la notariat sau hotărâre judecătorească rămasă definitivă, au fost înscrise în cartea funciară.