Medierea in cauze civile 

 

 

În cadrul şedinţei de mediere, împărţirea bunurilor moştenite de la o rudă comună decedată, potrivit voinţei moştenitorilor, va menţine familia unită. Se va ajunge la o înţelegere cu privire la bunurile ce fac parte din masa succesorală, care se va consemna într-un acord de mediere, a cărei legalitate va fi verificată de instanţa de judecată.

Orice neînţelegere între moştenitori privind împărţirea bunurilor succesorale se poate soluţiona prin mediere, beneficiind de avantajele acestei proceduri:

  • Costuri reduse
  • Timp mai scurt de rezolvare a unei probleme şi înlăturare a unei situaţii stresante
  • Recâştigarea şi consolidarea relaţiilor de familie
  • Libertatea de a decide pentru tine, potrivit intereselor personale şi implicit ale familiei

 

În sedinţa de mediere, copartajanţii împreună cu mediatorul stabilesc limitele proprietăţilor fiecăruia, potrivit cotelor ce li se cuvin, a nevoilor acestora sau voinţei lor.

În biroul mediatorului au loc discuţii, argumente, contraargumente, pentru ca o neînţelegere între copartajanţi să fie transformată în colaborare pentru îndeplinirea unui scop comun. Din diferite motive obiective ori subiective, a unui istoric familial sau pur și simplu a unui context nefavorabil, existența animozităților între coproprietari pot împiedica bunul mers al funcționării relației dintre aceștia.

Intervenția unui mediator, ca terț specializat în soluționarea conflictelor, neutru și imparțial, va conduce la modificarea percepțiilor inițiale și va determina părțile să se concentreze pe scopul principal și comun al acestora.

În urma procedurii de mediere, părțile vor ajunge la consens dar vor păstra relațiile de familie, de prietenie sau de bună vecinătate între aceștia, înlăturând din viața lor balastul emoțional la care au fost supuși în perioada discuțiilor în contradictoriu.

 

Medierea in cauze civile – Proprietate, Vecinatate, Grăniţuiri, Revendicări, Pretenţii, Evacuări, Obligaţii de a face, Partaje, Raporturi locative, accidente de circulatie cu avarii usoare etc.