Tipuri de conflicte

Medierea poate fi utilizată în rezolvarea unei arii largi de conflicte:

Medierea in cauze civile – Proprietate, Vecinatate, Grăniţuiri, Revendicări, Pretenţii, Evacuări, Obligaţii de a face, Partaje, Raporturi locative, accidente de circulatie cu avarii usoare etc.

Medierea in cauze de familie – pot fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privitoare la:

  • continuarea casatoriei
  • partajul de bunuri comune
  • exercitiul drepturilor parintesti
  • stabilirea domiciliului copiilor
  • contributia parintilor la intretinerea copiilor
  • orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii

Medierea in cauze penale – potrivit prevederilor noului Cod Penal pot fi solutionate cu ajutorul MEDIERII urmatoarele fapte:
– Lovirea sau alte violente – art. 193
– Vatamarea corporala din culpa – art. 196
– Violenta in familie – art. 199
– Amenintarea – art. 206
– Hartuirea – art. 208
– Violul – art. 218
– Agresiunea sexuala – art. 219
– Hartuirea sexuala – art. 223
– Violarea de domiciliu – art. 224
– Violarea sediului profesional – art. 225
– Violarea vietii private – art. 226
– Divulgarea secretului profesional – art. 227
– Pedepsirea unor furturi la plangerea prealabila – art. 231
– Abuzul de incredere – art. 238
– Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor – art. 239
– Bancruta simpla – art. 240
– Bancruta frauduloasa – art. 241
– Gestiunea frauduloasa – art. 242
– Insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor – art.243
– Inselaciune – art. 244
– Inselaciune privind asigurarile – art. 245
– Distrugerea – art. 253 alin. 1 si alin. 2
– Tulburarea de posesie – art. 256
– Asistenta si reprezentarea neloiala – art. 284
– Violarea secretului corespondentei – art. 302
– Abandonul de familie – art. 378
– Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorilor – art. 379
– Impiedicarea exercitarii libertati religioase – 
art. 381

Medierea in litigiile intre profesionisti – Somaţii de plata, pretenţii, obligatii contractuale, etc

Medierea in materia protectiei consumatorilor – agent economic – consumator, incalcarea drepturilor in ceea ce priveste protectia consumatorilor, etc.

Mediere in litigii de muncă – Drepturi băneşti, Desfacerea Contractului Individual de Muncă etc.
Medierea intre Asociatii de proprietari – proprietari – institutii

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.