Mediere partaj succesoral

              In biroul de mediere s-a prezentat X, care a solicitat invitarea surorii sale Y pentru împărţirea masei succesorale de pe urma defunctei mame, T.C., respectiv a unui apartament.

După încheierea contractului de pre-mediere, s-au facut toate formalităţile de invitare la mediere a lui Y la mediere.

La data şi ora stabilită în invitaţie s-au prezentat ambele părţi, atât X, cât şi Y, iar după ce le-am expus informaţii despre mediere, au fost de acord să semneze contractul de mediere pentru a începe şedinţa.

               Sesiunea comună

Primul care şi-a expus poziţia iniţială a fost fratele X, care a relatat că el doreşte apartamentul mamei sale în natură şi îi va da surorii lui o sumă de bani. Sora Y, ca poziţie iniţială era de acord să-i rămână apartamentul fratelui ei în natura şi ea să primească o sumă de bani, dacă şi numai dacă va primi suma pe care o consideră corectă pentru partea ce i se cuvine din apartament.

Împreună cu părţile, am stabilit mai întâi care sunt bunurile care constituie masa succesorală a defunctei mame. Mi-au înmânat un certificat de moştenitor, care cuprindea toate datele cu privire la succesiunea defunctei mame, respectiv : date despre defunct, bunurile mobile şi imobile ce constituie masa succesorală, modul de dobândire a acestor bunuri, dacă aceste bunuri sunt deţinute în coproprietate cu alte persoane, precum şi moştenitorii defunctului, datele de identificare ale acestora, gradul de rudenie şi cota parte din masa succesorală a fiecărui moştenitor. De asemenea, în certificatul de mostenitor sunt menţionaţi şi renunţătorii la succesiune, cu datele lor de identificare.

Am stabilit împreună că, de pe urma defunctei mame, există un apartament compus din patru camere şi dependinţe, care a fost achiziţionat în urmă cu 12 ani de către mama sa. Preţul pentru apartament a fost plătit astfel : 75% din preţ erau proveniţi din vânzarea unui apartament cu două camere, iar restul de 25% (adică 5000 USD) erau daţi de fiul X. De fapt, cumpăraseră împreună un apartament cu patru camere pentru a locui împreună, mama cu fiul şi familia acestuia. Modul de provenienţă al banilor nu era menţionat în actul de vânzare-cumpărare şi nici în certificatul de moştenitor, defuncta mamă având întregul drept de proprietate asupra apartamentului, deşi parte din preţ a fost achitat de fiul acesteia.

            Teama lui X că sora sa nu va recunoaşte acum contribuţia sa la achiziţionarea apartamentului a fost înlaturată de aceasta, Y recunoscând contribuţia fratelui în sumă de 5000 USD. Divergenţele dintre cei doi se situau pe suma ce constituia sulta pentru renunţarea la cota parte ce-i revenea surorii.

Y consideră că din preţul actual al apartamentului să se scadă suma de 5000 USD şi restul sumei să se împartă la doi (pentru ca sunt doi fraţi, cotele de moştenire ale acestora sunt de 1/2 pentru fiecare moştenitor).  

Fratele X considera că cei 5000 USD platiţi iniţial pentru apartament reprezentau un procent de 25% din preţul total al apartamentului. Pe aceleaşi considerente, din preţul actual al apartamentului să se scadă echivalentul procentului de 25%, iar restul reprezentând echivalentul a 75% din preţul apartamentului să se împartă la doi.

Dupa calculele argumentate ale fiecăruia, fratele afirmă că sulta ce i se cuvine surorii este în sumă de 15.000 Euro, iar sora spunea că i se cuvine suma de 18.000 Euro. Fiecare dintre ei aveau calculele individualizate în funcţie de propriile nevoi, după cum am aflat ulterior.

Câteva discuţii în contradictoriu pe aceste sume au initiat o altă variantă de luat în calcul şi anume, vânzarea acestui apartament şi împărţirea în mod egal a sumei obţinute.

Am decis intrarea în sesiuni separate, mai exact prima sesiune separată urmând a se realiza cu fratele X, în timp ce pe sora Y am rugat-o să ia legatura cu o agenţie imobiliară şi să îi spună care este preţul de vânzare a unui apartament asemănător celui în cauză.

            Sesiunea separata cu fratele X

Subliniind încă o dată caracterul confidenţial al sesiunii separate, am aflat de la acesta că:

– avea nevoie de un spaţiu de locuit, iar varianta vânzării apartamentului nu îi este favorabilă, întrucat nu avea bani suficienţi pentru achiziţionarea unui alt apartament care să fie suficient de spaţios pentru nevoile familiei sale.

– avea o suma de 15.000 Euro, pe care o împrumutase de la sora soţiei lui pentru a plăti sulta, iar altă sumă de bani nu mai putea obţine, astfel încât să o poată şi restitui ulterior.

Era ferm pe poziţia initială, prin care oferea surorii suma de 15.000 Euro.

             Sesiunea separata cu sora Y

Am amintit şi în această sesiune separată încă o dată caracterul confidenţial al discuţiei şi am aflat ca sora Y:

– recunoştea faptul că fratele său X a dat suma de 5.000 USD la achiziţionarea apartamentului ce intră în masa succesorală, suma reprezentând iniţial un procent de 25% din valoarea apartamentului. A aflat care este valoarea reală de piaţă, de vânzare a acestui apartament de la o agenţie imobiliară şi in urma calculelor facute rezultă o sumă de 16.500 Euro.

– are un băiat în vârstă de 28 ani, care urma să se căsătorească şi voia ca aceşti bani să îi folosească pentru achiziţionarea unei garsoniere, în care urma să locuiască acesta cu viitoarea sa soţie.

La sfârşitul sesiunii separate cererea acesteia era de 16.500 Euro.

               Sesiunea comună finală

Am reintrat în discuţia comună cu ambele părţi şi le-am expus variantele de oferte pe care le-am stabilit la finalul fiecarei sesiuni separate, respectiv de 15.000 Euro şi 16.500 Euro.

Fratele i-a explicat surorii că o sumă ce depăşea 15.000 Euro îi era imposibil de achitat şi el va rămâne în stradă cu familia sa, daca va fi nevoit să plăteasca în plus.

După alte discuţii, sora a lansat o altă ofertă – 15.800 Euro, pe care să îi achite astfel: 15.000 Euro în acel moment, iar restul de 800 Euro în decurs de 2 ani de zile, fără a impune alte termene de scadenţă.

Fratele X a acceptat oferta şi au încheiat acordul de mediere, urmând a semna contractul de partaj în formă autentică la notarul public.

 

                 Analiza conflictului

  1. Identificarea poziţiilor iniţiale:

X – doreşte dreptul de proprietate asupra apartamentului şi achitarea unei sulte în sumă de 15.000 Euro

Y – doreşte primirea unei sulte în sumă de 18.000 Euro

  1. Relaţia de interdependenţă identificată: Existenţa unui imobil – apartament, dobândit prin moştenire, în cote de 1/2 fiecare, de pe urma defunctei mame.
  2. Nevoi identificate :

– În cazul lui X: nevoia de a asigura o locuinţă pentru el şi familia acestuia – nevoie de siguranţă pe Piramida lui Maslow

– În cazul lui Y: nevoia de a asigura fiului o locuinţă, identificând o a treia piramidă, cu o nevoie a fiului ce urma a fi satisfăcută de mama acestuia – nevoie de autodepăşire pe Piramida lui Maslow.

  1. Compatibilizarea nevoilor :

Prin soluţia găsită de părţi, fiecare şi-a realizat nevoia, fratele X deţinând dreptul de proprietate asupra apartamentului şi o locuinţă pentru familia sa, achitând suma pe care o avea în acel moment, iar sora Y a dobândit suma de bani pentru cumpărarea locuinţei necesare pentru fiul acesteia. Nevoile părţilor se aflau pe nivele foarte diferite : fratele X avea identificată o nevoie de siguranţă (nivel inferior), în timp ce sora Y avea nevoie de autodepăşire (nivel superior) ; compatibilizarea a fost posibilă la nivelul nevoii inferioare, în zona de intersecţie dintre cele două nivele, întrucât partea X nu avea alte opţiuni; spre deosebire, Y a fost deschisă către alte soluţii faţă de cea cu care intrase în mediere.

Prin parcurgerea şedinţei de mediere, părţile au evitat un proces ce ar fi fost costisitor şi îndelungat pentru fiecare dintre ei şi mai mult, care nu le-ar fi satisfăcut nevoile reale ale acestora.

 

Speţă inclusă în Culegerea de speţe în mediere comentate – SĂ ÎNŢELEGEM MEDIEREA – Medierea, unealtă pentru societatea civilă  Vol. II – Editura Bucureşti, 2015

 

Anca Iacob Birou de Mediator
Telefon – 0722660504
Whatsapp – 0722660504

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>