Mediere On-line

Mediere onlineOpțiunea online pentru încheierea unui conflict!

O ședință de mediere presupune întâlnirea în biroul mediatorului a tuturor părților implicate, la o dată și o oră de comun acord acceptate. Există însă și modalitatea online pentru desfășurarea ședințelor de mediere, protejându-ne pe noi şi persoanele de langă noi. De altfel, în online, părţile pot aborda şi dintr-o altă perspectivă conflictul.

Care sunt beneficiile utilizării medierii online?
= eficientizarea timpului – un simplu click şi eşti în biroul mediatorului,
= costuri reduse – mai mici decât cheltuielile effectuate pentru soluţionarea pe calea tradiţională a conflictului,
= efecte imediate – înţelegerea mutual acceptată devine de imediată aplicare şi va fi executată de bună voie, pentru că reprezintă voinţa părţilor implicate.

Care sunt preconcepţiile întâlnite în alegerea medierii online?
– scepticismul – fiind o procedură relativ nouă, vor fi părţi care acceptă mai greu încercarea unei modalităţi online, obişnuite fiind cu demersurile clasice, însă actualul context epidemiologic impune necesitatea unor schimbări și adaptări rapide la schimbări
– comunicarea faţă în faţă – există situaţii în care părţile necesită comunicare faţă în faţă, însă videoconferinţele pot suplini într-o mare măsură aceasta necesitate,
– carenţă în utilizarea tehnologiei – folosirea tehnicilor electronice de comunicare poate fi un impediment în abordarea online a şedinţei de mediere, însă folosirea unui smartphone este o obișnuință în societatea în care trăim.

Procedura medierii online

Şedinţa de mediere desfăşurată online, presupune că părțile participante şi mediatorul vor comunica prin intermediul tehnologiei (calculator, telefon, tableta etc), parcurgând toţi paşii unei proceduri tipice de mediere, până când se ajunge la o rezoluție reciproc acceptabilă.
Procedura medierii online economiseşte timp şi este mai convenabilă pentru ambele părţi, în special în cazul în care există un factor de distanţa geografică, dacă părţile sunt ocupate sau există alte bariere directe.

Procedura online – elimină potenţialul disconfort prezent în întâlnirile faţă în faţă şi înlătură presiunea luării unor decizii într-o asemenea întâlnire.

Participanţii la ședința de mediere online, trebuie să instaleze pe computer sau pe telefonul mobil, programul „ZOOM”. După instalarea programului, la ora convenită de comun acord, se va accesa un link care va fi primit pe adresa de mail.

Descarcă Zoom

    Solicit informare gratuita despre mediere