Medierea în conflictele la locul de muncă

Cea mai mare parte a vieții noastre o petrecem muncind, pentru asigurarea mijloacelor de existență.  Un conflict la locul de muncă aduce atingere armoniei vieții individului, prin pierderea siguranței venitului dar și prin trairea unei stări de nemulțumire sau insatisfacție.

Prețul unui conflict se poate calcula în funcție de implicațiile sale: timp pierdut, afectarea puterii de concentrare a angajaților, încrederea. Aceștia vor pierde mai mult timp pentru rezolvarea disputelor decât pentru sarcinile de serviciu, iar deciziile luate în asemenea context vor fi net inferioare celor luate în condiții neconflictuale.

Medierea, ca metodă amiabilă de soluționare a conflictelor, poate fi accesată în orice moment al evoluției acestuia, înainte de a se adresa instanței de judecată. Într-un S.R.L. pot apărea dispute între asociați în legătură cu neînțelegerile de interese, strategiile promovate, conflictele cotelor de capital social deținut etc. Într-o SA pot apărea conflicte între acționari, între acționari și administrația întreprinderii, nepromovarea intereselor acționarilor, conflict de interese.

Conflictele de muncă ce pot face obiectul medierii:

 • Contestarea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă
 • Reintegrarea în funcție
 • Plata salariului și a despăgubirilor bănești, a salariilor compensatorii, sporuri, prime
 • Neacordarea concediului anual și neîncasarea îndemnizației pentru acesta
 • Restituirea sumelor reținute neîntemeiat din salariu, contestarea evaluărilor profesionale
 • Plata despăgubirilor bănești cuvenite unui salariat în urma unui accident de muncă produs din culpa unității
 • Etc

Avantajele medierii în conflictele de muncă pentru angajator:

= limitează publicitatea negativă

= promovarea dialogului cu angajații

= evitarea blocării activității

= realizarea unor oportunități

= evitarea stării de incertitudine cu privire la soluționarea conflictului, în condiții de timp  și costuri financiare reduse.

Avantajele medierii în conflictele de muncă pentru angajator:

 • Restabilirea situației anterioare sau respectarea drepturilor încălcate
 • Realizarea obligațiilor contractual asumate de angajator
 • Recuperarea prejudiciului moral și material suferit
 • Costuri reduse
 • Timp scurt de soluționare
 • Comunicarea necenzurată a tuturor nemulțumirilor sale
 • Posibilitatea de a se face cunoscut

Medierea permite transformarea unei situații nefavorabile, într-o nouă oportunitate de colaborare, care să aducă satisfacție si soluții pe termen lung.