Locuința minorului

Copilul minor locuieşte la părinţii săi. Atunci când părinţii nu locuiesc împreună, aceştia vor stabili de comun acord, beneficiind de ajutorul unui mediator, locuinţa copilului.

Locuinţa copilului nu poate fi schimbată fără acordul părinţilor decât în cazurile prevăzute expres de lege.

În caz de neînţelegeri între părinţi, instanţa de tutelă hotărăşte stabilirea locuinţei copilului la unui dintre aceştia, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihologică, ascultându-i pe părinţi şi pe copil, dacă a împlinit vârsta de 10 ani, precum şi de următoarele aspecte:

  • Disponibilitatea fiecărui părinte de a-l implica pe celălalt părinte în deciziile legate de copil şi de a respecta drepturile părinteşti ale acestuia din urmă
  • Disponibilitatea fiecăruia dintre părinţi de a permite celuilalt menţinerea relaţiilor personale
  • Situaţia locativă din ultimii 3 ani a fiecărui părinte
  • Istoricul cu privire la violenţa părinţilor asupra copilului sau asupra altor persoane
  • Distanţa dintre locuinţa fiecărui părinte şi instituţia care oferă educaţie copilului
  • Distanţa dintre locuinţa fiecărui părinte şi instituţia care oferă educaţie copilului

Copilul ai cărui părinţi locuiesc în state diferite are dreptul de a întreţine relaţii personale şi contacte directe cu aceştia, cu excepţia situaţiei în acest lucru contravine interesului superior al copilului.