Interesul superior al minorului

Conflictele părinţilor pentru exercitarea autorităţii părinteşti pot fi rezolvate prin învoiala părţilor, autoritățile competente fiind datoare să dea toate îndrumările necesare pentru ca acestea să recurgă la metodele de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă.

În mediere, ca modalitate de rezolvare a unei dispute ce are ca obiect exercitarea autorităţii părinteşti asupra unui minor, trebuie sa prevaleze protejarea interesului superior al copilului.

Ce inseamna concret asta? Ce trebuie avut în vedere pentru a proteja interesul copilului?

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului copilului, modificată şi completată, detaliază principiul interesului superior al copilului:

Interesul superior al copilului cuprinde: dreptul copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie
In determinarea interesului superior al minorului se au in vedere cel putin urmatoarele:

– nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie, de stabilitate şi apartenenţă la o familie;

– opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate

– istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care pot interveni în viitor;

– capacitatea părinţilor de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia;

– menţinerea relaţiilor personale cu persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament

În orice cauză care priveşte drepturi ale copilului, instanţa verifică dacă înţelegerile dintre părinţi sau ale acestora cu alte persoane respectă interesul superior al copilului.

Acestea sunt cele mai importante aspecte pe care trebuie să le avem în vedere în luarea deciziilor privitoare la copil, fie că deciziile se iau de părinți împreună în cadrul procedurii medierii, fie că se iau de către instantă în cadrul procedurii judiciare.

Mediatorul sprijină părinţii în luarea deciziilor ținând cont de interesul superior al copilului.