Dreptul de vizita

Copilul are dreptul de a-şi cunoaşte şi de a menţine relaţiile personale şi contacte directe cu părinţii, rudele şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament.

Părinţii se pot înţelege, fiind prezenţi în cadrul unei proceduri de mediere, cu privire la dreptul de vizită în funcţie de vârsta copilului, de nevoile de îngrijire şi educare ale acestuia, de intensitatea legăturii afective dintre copil şi părintele la care nu locuieşte, de comportamentul acestuia din urmă, precum şi de alte aspecte relevante în acea situaţie.

În caz de neînţelegeri între părinţi cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu copilul, instanţa va stabili un program potrivit criteriilor mai sus menţionate.

Potrivit legislaţiei în vigoare se stabilesc câteva precizări prin care se pot identifica relaţiile personale:

  • Întâlniri ale copilului cu părintele
  • Vizitarea copilului la domiciliul acestuia
  • Găzduirea copilului, pe perioadă determinată, de către părintele care nu locuieşte cu copilul, cu sau fără supravegherea modului în care relaţiile personale sunt întreţinute
  • Corespondenţă ori altă formă de comunicare cu copilul
  • Transmiterea de informaţii copilului cu privire la părintele cu care locuieşte
  • Transmiterea de către către persoana la care locuieşte copilul a unor informaţii referitoare la copil, inclusive fotografii recente, evaluari medicale sau scolare, către părintele care nu locuieşte cu copilul
  • Întâlniri ale copilului cu părintele într-un loc neutru în raport cu copilul, cu sau fără supravegherea modului în care relaţiile sunt întreţinute.

Părintele la care copilul locuieşte are obligaţia de a sprijini menţinerea relaţiilor personale ale copilului cu celălalt părinte.

În cazul în care părinţii nu respectă programul convenit în urma şedintei de mediere sau stabilit de instanţă, împiedicând sau afectând în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, acesta din urmă poate cere serviciului public de asistenţă socială să monitorizeze relaţiile personale cu copilul pentru o durată de până la 6 luni.