Divorț

DIVORŢUL PRIN ACORDUL SOŢILOR

se poate realiza: 

  1.  PE CALE JUDICIARĂ     

                  Soții depun cerere de divorț la judecătoria competentă, când la mijloc sunt o serie de neînţelegeri şi învinovăţiri sau unul dintre soţi nu poate fi prezent personal.  Se poate alătura cererii şi acordul de mediere rezultat din înţelegerea acestora.

   2. PE CALE ADMINISTRATIVĂ 

                  Soții depun cerere de divorț, în faţa ofiţerului de stare civilă, numai dacă aceştia sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați. Când există neînțelegeri, dar se îndeplinesc celelalte condiții enunțate, se adreseaza unui mediator, ajung la un consens în ceea ce privește desfacerea căsătoriei și urmează calea administrativă

3. PRIN PROCEDURĂ NOTARIALĂ

                 Soţii depun cerere de divorţ la un notar public care are sediul în circumscripția judecătoriei în raza căreia s-a încheiat căsătoria, dacă aceştia sunt de acord asupra unor elemente esenţiale, inclusiv în cazul în care au copii minori împreună.

SE  POATE  DIVORȚA  LA  MEDIATOR ?!?

Art. 64 alin (2) din Legea medierii (192/2006) – Înțelegerea soților cu privire la desfacerea căsătoriei și la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului se depune de către părți la instanța competentă să pronunțe divorțul.

Art. 916 alin. (4) din Cod procedura civilă – La cererea de divorț se poate alătura, după caz, înțelegerea soților rezultată din mediere cu privire la desfacerea căsătoriei și, după caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului.

           Pot fi rezolvate prin mediere neînțelegerile dintre soți privitoare la:

  • continuarea căsătoriei
  • partajul de bunuri comune
  • exercitiul drepturilor parintești
  • stabilirea domiciliului copiilor
  • contribuția părinților la întreținerea copiilor
  • orice alte neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii