Conferinţă – „Medierea pentru judecători şi procurori”

În perioada 22 – 23 octombrie 2015, la Hotel Royal București, a avut loc Conferinţa Medierea pentru judecători şi procurori, la care am participat, alături de Zeno Daniel Șuștac, vicepreședintele Consiliului de Mediere, de Nicoleta Ionescu, membru in Consiliu de Mediere si colegi mediatori.

Conferința a fost organizată în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”/”Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Proiectul are ca obiectiv general susţinerea sistemului judiciar prin asigurarea resurselor financiare necesare unei formări profesionale adecvate a judecătorilor şi procurorilor în domeniul noilor coduri, jurisprudenţei CEDO, eticii şi deontologiei profesionale, managementului judiciar,  precum şi consolidarea capacităţii instituţionale a Consiliului Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri, Inspecţiei Judiciare şi Ministerului Public prin furnizarea echipamentelor necesare bunei desfăşurări a activităţilor specifice.  Proiectul beneficiază de un buget total în valoare de 3.734.426 euro, finanţarea norvegiană reprezentând 3.174.262,3 euro (85%) şi cofinanţarea Ministerului Justiţiei 560.164,2 euro (15%); durata de implementare este de 27 de luni (10 martie 2014 – 30 aprilie 2016)

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii – Promotor de Proiect – ai Consiliului de Mediere, Institutului Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri, precum şi judecători, procurori, grefieri şi avocaţi.

Informaţii detaliate privind Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, precum şi proiectele implementate de Consiliul Superior al Magistraturii, se găsesc la secţiunile dedicate pe pagina de internet a Consiliuluihttp://www.norwaygrants.csm1909.ro, a Ministerului Justiţiei http://norwaygrants.just.ro şi pe site-ulwww.norwaygrants.org.

804481_1064776026889538_25455138_n 12171890_1064776023556205_405311174_o 12176050_1064775993556208_610346907_o (2) 12176092_1064776033556204_1825192366_o 12177264_1064776020222872_1048402384_o 12185658_1064776026889538_25455138_o 12186170_1064775976889543_947439880_o

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>