CENTRUL DE MEDIERE CONSTANȚA ORGANIZEAZĂ CONFERINȚA “MEDIEREA – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ”

În data de 28 februarie 2014, Asociația Centrul de Mediere Constanța organizează Conferința “Medierea – de la teorie la practică”. Evenimentul se va desfășura în Constanța, la Hotel Ibis, Sala Rotonda Prestige, între orele 12:00 – 16:00.

Evenimentul își propune să abordeze teme de interes practic privind aplicarea procedurii medierii, precum și modul de aplicare a legislației din domeniu. Conferința va reuni mediatori cu magistrati, juriști, notari și reprezentanți ai Serviciului Autorității Tutelare și Protecția Copilului, care vor fi invitați la dezbateri interactive pe temele anunțate.

“În acest fel, ne dorim să lansăm un dialog inter-profesional, care să aducă lămuriri privind aspecte concrete din practica medierii și să creeze premisele unei colaborări eficiente între mediatori și instituțiile locale”, declară dna Anca Iacob, președinta Centrului de Mediere Constanța.

Participarea este gratuită, iar pentru mediatorii participanți se acordă 2 puncte de formare profesională continuă. Detalii la numărul de telefon 0721.800.300 sau la adresa de e-mail [email protected].

Fondata în anul 2007, Asociația “Centrul de Mediere Constanța” – membră a Uniunii Centrelor de Mediere din România (U.C.M.R.), reunește mediatori autorizați din județele Constanța și Tulcea, cu scopul promovării, sprijinirii și practicii medierii, precum și popularizării acestei proceduri. Asociația a realizat o serie de protocoale de colaborare cu instituții publice importante din județ: Tribunalul Constanța, reprezentantul Avocatului Poporului, Inspectoratul Școlar Județean Constanța și a inițiat discuții cu alte organisme ale statului pentru realizarea de astfel de colaborări.

Uniunea Centrelor de Mediere din România (U.C.M.R.) este federația națională înființată în 2005 care reunește asociații profesionale ale mediatorilor din fiecare județ al României.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>