Autoritate părintească

Legătura dintre părinţi şi copii este esenţială în dezvoltarea armonioasă a acestora din urmă. Indiferent de relaţia adulţilor, o atenţie deosebiră este acordată interesului superior al copilului.

Părinții sunt cei care au, în primul rând, îndatorirea de creștere și educare a copiilor lor minori şi sunt în mod egal raspunzători de creşterea şi educarea copiilor, până la data când copilul dobândeşte capacitatea de exerciţiu deplină, adică până la împlinirea vârstei de 18 ani sau în situaţii speciale, până la momentul căsătoriei minorului (vârsta minimă legală de 16 ani).

Când intervine separarea părinţilor, sunt câteva aspecte avute în vedere de instanţa de tutelă, care trebuie îndeplinite, tocmai pentru protejarea interesului superior al minorului, astfel:

  • Exercitarea autorităţii părinteşti
  • Locuinţa copilului
  • Drepturile părintelui separat de copil
  • Stabilirea contribuţiei părinţilor